Menu Zavřeno

Vědecký výbor

Předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Místopředseda: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)

 • Ing. Helena Bendová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 • Ing. Libuše Brožová, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i)
 • doc. Ing. Petr Doleček, CSc. (Univerzita Pardubice)
 • Ing. Mgr. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)
 • prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 • Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. (VUT Brno)
 • Ing. Petra Malíková, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)
 • Ing. Jakub Peter, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i)
 • Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. (Nové technologie a výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni)
 • prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • Ing. Libor Šeda, Ph.D. (Membrain s.r.o.)
 • Ing. Marek Šír, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 • Ing. Daniel Vilím (ENVI-PUR, s.r.o.)
 • doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

Důležité termíny     Místo konání      Ubytování      Registrační poplatky      Organizační výbor